(1)
Heidemann Andersen , M.; Sandst, L. Hverdagens Engelsk. NyS 2022, 1, 76-101.