(1)
Zerakitsky Vies , C.; Heegård Petersen, J. ”Åha, Vi Er Altså På Den, for Tegnet Har Delt Sig I to”. Om altså’s Udtaler Og Funktioner. NyS 2022, 1, 46-75.