(1)
Bleses, D. Transparens Og Produktivitet I Danske børns Tilegnelse Af Verbers præteritum. NyS 2000, 26, 165-196.