(1)
Durst-Andersen, P. En Kognitiv Analyse Af Perfektum Og Imperfektum I Dansk. NyS 2000, 26, 131-164.