(1)
Jensen, E. S. Neksusadverbialets Placering I ledsætninger. NyS 1995, 20, 77-90.