(1)
Due, B. L.; Lange, S. B.; Femø Nielsen, M.; Toft, T. L.; Landgrebe, J.; Nielsen, R.; Hassert, L. Den Andens Ansigt: Afdækning Af Deltagerorientering via Multimodal Interaktionsanalyse. NyS 2019, 1, 10-51.