(1)
Prohic, D.; Engberg-Pedersen, E. Sprogforståelse Efter 20 år I Danmark: Tolkning Af Anaforer I ledsætninger. NyS 2018, 70-95.