[1]
Schachtenhaufen, R. 2023. Replik: Ny dansk fonetik og IPA. NyS, Nydanske Sprogstudier. 1, 64 (dec. 2023), 211–227. DOI:https://doi.org/10.7146/nys.v1i64.141694.