[1]
Søballe Horslund, C. og Villumsen, J. 2023. Kan man måle opfattelsen af andetsprogets lyde? Andetsprogsfonologiske test og generaliseringer om præleksikalsk perception. NyS, Nydanske Sprogstudier. 1, 64 (dec. 2023), 157–188. DOI:https://doi.org/10.7146/nys.v1i64.141692.