[1]
Schachtenhaufen, R. 2023. Én lang vokallyd? : Konsonant-vokal-ratio i dansk. NyS, Nydanske Sprogstudier. 1, 64 (dec. 2023), 51–87. DOI:https://doi.org/10.7146/nys.v1i64.141689.