[1]
Brøcker, K.K., Hamann, M.G.T., Jørgensen, M., Lange, S.B., Mikkelsen, N.H. og Steensig, J. 2012. The grammar of Danish talk-in-interaction - four phenomena and some methodological considerations. NyS, Nydanske Sprogstudier. 42, 42 (apr. 2012), 191–192. DOI:https://doi.org/10.7146/nys.v42i42.13817.