[1]
Stidsen, M. og Steenberg Gellert, A. 2023. Udvikling og afprøvning af sætningsforståelsestest for voksne med dansk som andetsprog. NyS, Nydanske Sprogstudier. 1, 63 (jun. 2023), 74–107. DOI:https://doi.org/10.7146/nys.v1i63.137561.