[1]
Durst-Andersen, P. 2000. En kognitiv analyse af perfektum og imperfektum i dansk. NyS, Nydanske Sprogstudier. 26, 26-27 (apr. 2000), 131–164. DOI:https://doi.org/10.7146/nys.v26i26-27.13413.