[1]
Jensen, T.J. 2000. Kan man ligge i et mentalt rum. NyS, Nydanske Sprogstudier. 26, 26-27 (apr. 2000), 73–99. DOI:https://doi.org/10.7146/nys.v26i26-27.13411.