[1]
Jensen, E.S. 1997. Modalitet og dansk. NyS, Nydanske Sprogstudier. 23, 23 (sep. 1997), 9–24. DOI:https://doi.org/10.7146/nys.v23i23.13389.