[1]
Due, B.L., Lange, S.B., Femø Nielsen, M., Toft, T.L., Landgrebe, J., Nielsen, R. og Hassert, L. 2019. Den andens ansigt: Afdækning af deltagerorientering via multimodal interaktionsanalyse. NyS, Nydanske Sprogstudier. 1, 56 (maj 2019), 10–51. DOI:https://doi.org/10.7146/nys.v1i56.111286.