Gennemse titelindeks


 
Nummer Titel
 
Nr. 43 (2012) Accountability as a general function of language Detaljer   PDF
Jann Scheuer
 
Nr. 43 (2012) Accountability som gearing af sproget Resumé   PDF
Jann Scheuer
 
Nr. 52-53 (2017) A clog in comprehension? A study of the impact of syntax on children’s sentence comprehension Detaljer
Ditte Grandjean, Mads Poulsen
 
Nr. 48 (2015) Acquisition of narrator perspective and referent perspective in Danish Sign Language – introducing a new referent in a narrative Resumé   PDF
Elisabeth Engberg-Pedersen
 
Nr. 52-53 (2017) A formal vs. a functional approach to Danish clause structure Detaljer
Sten Vikner, Henrik Jørgensen
 
Nr. 22 (1997): Semiotik Aktanterne, aktørerne, figurerne - og den konkrete tekst Resumé   PDF
Henrik Jørgensen
 
Nr. 28 (1999): Muligheder og perspektiver i danskundervisningen i gymnasiet og på HF Å lære seg å skrive og snakke / Å lære ved å skrive og snakke. Anmeldelse af M. Juul Jensen et al.: Når sproget vokser. En undersøgelse af kvalifikations- og dannelsesmål i skriftlig og mundtlig dansk i et tre-årigt forsøgsprojekt i fem gymnasieklasser. Resumé   PDF
Kjell Lars Berge
 
Nr. 19 (1994) Allan Karker: Dansk i EF - en situationsrapport om sproget Resumé   PDF   PDF
Carol Henriksen
 
Nr. 15 (1985): Passivens pragmatik - kan passiven undværes? Temasystemer i tekster, beskrivelsesniveauer i grammatikken Alvar Ellegård: Sproget og hjernen Resumé   PDF
Jesper Hermann
 
Nr. 50 (2016): Ny kognitiv sprogforskning An ecological cognitive semantics Detaljer
Simon Uffe Borchmann
 
Nr. 51 (2016) Anmeldelse af Bettina Perregaard: Narrativitet – mellem sprog, handling og selv Resumé
Astrid Jensen Schleiter
 
Nr. 48 (2015) Anmeldelse af Carsten Elbro & Mads Poulsen: Hold i virkeligheden. Statistik og evidens i uddannelse Resumé   PDF
Laura Winther Balling, Rikke Slot Johnsen
 
Nr. 51 (2016) Anmeldelse af Thomas Hestbæk Andersen og Alexandra Møller Holsting: Teksten i grammatikken Resumé
Lisbeth Falster Jakobsen
 
Nr. 52-53 (2017) Argentinadansk: Semantiske, syntaktiske og morfologiske forskelle til rigsdansk Resumé
Jan Heegård Petersen, Karoline Kühl
 
Nr. 52-53 (2017) Argentine Danish: Semantic, syntactic and morphological differences from Standard Danish Detaljer
Jan Heegård Petersen, Karoline Kühl
 
Nr. 38 (2010) Asgerd Gudiksen, Henrik Hovmark, Pia Quist, Jann Scheuer og Iben Stampe Sletten (red.).: Dialektforskning i 100 år Resumé   PDF
Randi Benedikte Brodersen
 
Nr. 7 (1974) Aspekter af modale udsagns dybdestruktur Resumé   PDF
Ebbe Grunwald
 
Nr. 43 (2012) At filtrere og pakke data: repræsentationsproblemet Resumé   PDF
Martha Sif Karrebæk
 
Nr. 1 (1970) Begrebet "NORMALSPROG". En sprogfilosofisk analyse Resumé   PDF
Niels Erik Wille
 
Nr. 15 (1985): Passivens pragmatik - kan passiven undværes? Temasystemer i tekster, beskrivelsesniveauer i grammatikken Beskrivelsesplaner i syntaksanalysen Resumé   PDF
Lisbeth Falster Jakobsen, Jørgen Olsen
 
Nr. 7 (1974) Bestemt og ubestemt sætning Resumé   PDF
Erik Hansen
 
Nr. 32 (2004): Sprogtilegnelse Bettina Perregaard: Forskning og undervisning i skriftsprog Resumé   PDF
Peer Mylov
 
Nr. 12 (1979): Sprognormer i Norden Bibliografi Resumé   PDF
- Redaktionen
 
Nr. 48 (2015) Bilingualism on Facebook. An acquisitional perspective on bilingual adolescents’ use of Facebook Resumé   PDF
Ulf Dalvad Berthelsen
 
Nr. 33 (2005): Metode Birte Asmuß og Jakob Steensig (red.): Samtalen på arbejde - konversationsanalyse og kompetenceudvikling Resumé   PDF
Jann Scheuer
 
Nr. 47 (2014) Can a dynamic test in kindergarten predict reading difficulties in Grade 1? Preliminary results from a longitudinal study Resumé   PDF
Anna Steenberg Gellert, Carsten Elbro
 
Nr. 14 (1984): Topics in Danish Syntax Clefting in Danish? Resumé   PDF
Henning Nølke
 
Nr. 43 (2012) Complex relational units in Danish orthography Detaljer   PDF
Christian Becker-Christensen
 
Nr. 38 (2010) Conversation analysis of doctor-patient encounters in general practice clinics - an overview Detaljer   PDF
Søren Beck Nielsen
 
Nr. 38 (2010) Co-variance as a foundation of constructions. On the concept of concord Detaljer   PDF
Peter Juul Nielsen
 
Nr. 38 (2010) Danish and other Indo-European languages. Structural differences between texts in 'endocentric' Danish and 'exocentric' Romance languages Detaljer   PDF
Iørn Korzen, Lita Lundquist
 
Nr. 48 (2015) Danish children’s acquisition of inflectional morphology – the development of noun plural inflection in the age of 0-10 years Resumé   PDF
Laila Kjærbæk
 
Nr. 48 (2015) Danske børns tilegnelse af bøjningsmorfologi - udviklingen af substantivernes pluralisbøjning i alderen 0-10 år Resumé   PDF
Laila Kjærbæk
 
Nr. 30 (2002): Korpuslingvistik Danske resurser til automatisk opmærkning Resumé   PDF
Dorte Haltrup
 
Nr. 36 (2008) Dansk fonologi og morfologi set i lyset af de såkaldte naturlighedsteorier Resumé   PDF
Péter Ács, Katalin Fenyvesi, Henirk Jørgensen
 
Nr. 34-35 (2006): Sprogvidenskabelige forskningstraditioner Dansk Funktionel Lingvistik Resumé   PDF
Peter Harder
 
Nr. 30 (2002): Korpuslingvistik Dansk grammatikkontrol med transformation-based learning Resumé   PDF
Daniel Hardt
 
Nr. 30 (2002): Korpuslingvistik Dansk korpusbaseret forskning. Hvordan kommer vi videre? Resumé   PDF
Sabine Kirchmeier-Andersen
 
Nr. 38 (2010) Dansk og andre indoeuropæiske sprog. Strukturelle forskelle mellem tekster på "endocentrisk" dansk og på "eksocentriske" romanske sprog Resumé   PDF
Iørn Korzen, Lita Lundquist
 
Nr. 16-17 (1986): Sætningsskemaet og dets stilling - 50 år efter Dansk Sætningsanalyse. Dens Formaal og Metode Resumé   PDF
Paul Diderichsen
 
Nr. 52-53 (2017) Dansk Sproghistorie. Bind 1: Dansk tager form Resumé
Asgerd Gudiksen
 
Nr. 28 (1999): Muligheder og perspektiver i danskundervisningen i gymnasiet og på HF Dansk sproglære og den nye gymnasiebekendtgørelse Resumé   PDF
Tore Kristiansen
 
Nr. 44 (2013): Sproglig normering Dansk Sprognævn: Retskrivningsordbogen, 4. udgave Resumé   PDF
Tore Kristiansen
 
Nr. 44 (2013): Sproglig normering Dansk Sprognævn: Retskrivningsordbogen, 4. udgave Resumé   PDF
Kirsten Rask
 
Nr. 41 (2011) Dårligt fra start. En undersøgelse af børns sproghandlinger med fokus på den multiple lineære regressionsanalyse som redskab til at identificere signifikante forskelle Resumé   PDF
Liva Hyttel-Sørensen
 
Nr. 52-53 (2017) De danske kvantumsgenitivers syntaks og semantik Resumé
Per Anker Jensen
 
Nr. 37 (2009) Definition af citater i talesprog Resumé   PDF
Marianne Rathje
 
Nr. 37 (2009) Definition of quotations in speech Detaljer   PDF
Marianne Rathje
 
Nr. 8 (1975): Deiksis Deixis. En oversigt over deixisbegrebet og en beskrivelse af ytringens deixis Resumé   PDF
Ib Poulsen
 
Nr. 12 (1979): Sprognormer i Norden Den danske rigssprogsnorm Resumé   PDF
Erik Hansen
 
1 - 50 af 479 elementer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
Denne webside bruger cookies til at lave statistik over trafikken på siden. Ved at klikke videre accepterer du brugen af cookies.
OK