Fri adgang Open Access  Begrænset adgang Abonnementsadgang

I aften går jeg i skole på dansk

Kristine Rode Larsen

Resumé


I artiklen præsenterer jeg resultaterne af en undersøgelse af den skriftsproglige udvikling hos tre learnere med dansk som andetsprog inden for fire sproglige dimensioner: fluency, målsprogslighed (korrekthed), grammatisk kompleksitet og leksikalsk kompleksitet. Min undersøgelse viser, at udviklingen af de enkelte dimensioner er individuel og skifter mellem perioder med fremgang og tilbagegang. Dette bekræfter det kompleksitetsteoretiske syn på udviklingen af andetsproget men er i modstrid med mere traditionelle teorier, der ser udviklingen som en lineær progression, der er fælles på tværs af learnere – et udviklingssyn, der ligger til grund for modulopbygningen af danskuddannelsessystemet for voksne udlændinge. Undersøgelsen viser, at variabiliteten i udviklingen bl.a. kan henføres til interaktionen mellem de forskellige dimensioner af det komplekse sproglige system. Særligt målsprogslighed og kompleksitet (såvel grammatisk som semantisk) er i konkurrence med hinanden, således at afvigelser fra målsprogsnormen stiger i både omfang og grad i takt med, at sproget bliver mere komplekst (og omvendt). Jeg runder artiklen af med at vise, hvordan variabilitet i brugen af leksikaliserede helheder (dvs. idiomatisk sprogbrug) følger en intersprogssystematik, der grundet utilstrækkelig eksponering til autentisk L1-sprogbrug endnu ikke ligner målsprogssystematikken. Dette demonstrerer, hvorledes udviklingen af sprogets faste udtryk sker på baggrund af eksemplarbaseret læring.

Nøgleord


andetsprogstilegnelse, kompleksitetsteori, intersprog, leksikaliserede helheder, eksemplarbaseret læring

Fuld tekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7146/nys.v1i51.24795

Refbacks (eksterne referencer)

  • Der er p.t. ingen refbacks.


Denne webside bruger cookies til at lave statistik over trafikken på siden. Ved at klikke videre accepterer du brugen af cookies.
OK


ISSN: 2246-4522 

Hostet af Det Kgl. Bibliotek og Aarhus University Library